The Primarily Humming Toughness - Entredeim Just Feels Right.

isfiske

Posted April 29, 2015, 6:54 a.m. By entredeim Tags: Hobby

Jag har aldrig fiskat, trots att jag växte upp på landet, i en miljö starkt präglad av jakt och fiske. Jagat har jag heller aldrig gjort och har inget intresse av det. Min syster, däremot, har jagat i många år nu, tillsammans med vår far och hans jaktkompisar. Min morbror var en fiskefanatiker när jag växte upp och varje helg hela sommarhalvåret var han iväg på fisketävling. När jag var barn hade min far ett pilkspö i källaren och jag brukade leka med det, men jag såg honom aldrig använda det. Han fiskade aldrig så vitt jag vet. Pilkspön används till isfiske.