The Primarily Humming Toughness - Entredeim Just Feels Right.

e-cigaretter

Posted Oct. 2, 2015, 9:34 a.m. By entredeim Tags: Rökavvänjning

Elektroniska cigaretter, eller e-cigaretter som de populärt kallas, är en stor grej när det gäller rökavvänjning. Marknaden är enorm och det finns många olika varianter. Att sluta röka kan vara jättesvårt och vi som aldrig försökt, eftersom vi aldrig ens börjat röka, kan definitivt inte sätta oss in i vad folk går igenom för att kunna sluta. På tal om det tycker jag att den bästa lösningen är att helt enkelt aldrig börja röka. Det är det enda sättet att försäkra sig om att man aldrig behöver gå igenom processen att försöka sluta röka.